انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی

 

آدرس دفتر انجمن: تهران-خیابان خرمشهر(آپادانا) - خیابان شهيد عشقيار (نيلوفر سابق) - کوچه هشتم-پلاک 4-طبقه پنجم-واحد11

EMAIL:INFO@ARPIA.IR

 

تلفن تماس و ارسال فكس: 88508046 - 88508047 - 86045921-86045308

 

 

 

آدرس دفتر انجمن: تهران-خیابان خرمشهر(آپادانا) - خیابان شهيد عشقيار (نيلوفر سابق) - کوچه هشتم-پلاک 4-طبقه پنجم-واحد11

EMAIL:INFO@ARPIA.IR

 

تلفن تماس و ارسال فكس: 88508046 - 88508047 - 86045921-86045308

 

 


  
 ارتباط با انجمن

 

ارسال