متن خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه 17 تير 1397
تعداد بازدید : 1747


شفاف سازی را به یک هنجار اقتصادی تبدیل کنیم

در شرایط کنونی که اقتصاد ایران علاوه بر معضلات ساختاری خود، تحت فشار هجمه های بیرونی قرار دارد، همه باید با تمرین شفاف سازی، تلاش کنیم که همدلی و هم افزایی را تقویت کنیم.

 

متاسفانه هرگاه دولت ها در اقتصاد ایران در مسیر شفاف سازی گام برداشته اند، موضوع آنچنان تبدیل به یک جنجال و غوغا شده و ذینفعان در مقابل یکدیگر صف بندی ها تشکیل داده اند که به نظر می رسد شفاف سازی برای اقتصاد ایران یک ناهنجاری محسوب می شود.
در همه دنیا، شفافیت اقتصادی، به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی شناخته شده و همه صاحبنظران اذعان دارند که اگر شفاف سازی به صورت درست و به دور از دستکاری پیش برود، نسبت عکس با فساد اقتصادی دارد، یعنی هر میزان که اقتصاد از شفافیت بیشتری برخوردار می شود، به همان میزان هم امکان شکل گیری فساد کاهش پیدا می کند.
بنابراین باید از یک سو عزم دولت و بانک مرکزی را در شفاف سازی ارزی و تبدیل آن به یک هنجار و مطالبه عمومی ستود و از سوی دیگر، همه باهم زمینه را برای تکمیل و تداوم آن و ارائه اطلاعات منسجم، روشن، بدون ابهام و فاقد خدشه که قابل ارزیابی باشد، فراهم کنیم.
شفاف سازی پایه اعتماد سازی است و اگر اعتماد عمومی مورد خدشه قرار گرفته، یکی از دلایل و ریشه های آن به این موضوع باز می گردد که مردم امکان رصد عملکرد مسئولین را ندارند و بخش خصوصی، از گردونه گردش اطلاعات، باز مانده است.
تنها راه افزایش امکان رصد عملکرد مسئولین توسط مردم، آن است که شفافیت را پایه و اساس اعتماد سازی بدانیم و اجازه دهیم از طریق گردش آزاد اطلاعات، گروه های مرجع بخش خصوصی نظیر اتاق بازرگانی و تشکل های بخش خصوصی، امکان ارزیابی عملکرد دولتمردان را داشته باشند.
در شرایط کنونی که اقتصاد ایران علاوه بر معضلات ساختاری خود، تحت فشار هجمه های بیرونی قرار دارد، همه باید با تمرین شفاف سازی، تلاش کنیم که همدلی و هم افزایی را به عنوان یکی از مهمترین نیازهای ضروری برای گذر از این دوره، تقویت کنیم.
 البته همه می دانیم که شفاف سازی، هزینه های خاص خود را در دارد و به دنبال محدودشدن منفعت بعضی گروه ها، ممکن است برخی التهابات در بازار و اقتصاد رخ دهد ولی مهم این است که شفاف سازی را تبدیل به یک هنجار اقتصادی کنیم.


چاپ   بازگشت